REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Art. 1. [Informacje podstawowe]
 
Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: www.drplan.ai (zwanej dalej „Stroną”).
Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: DRPLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, pod adresem ul. Tarnogórska 217A, 44-105 Gliwice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000951898, REGON: 521191241, NIP: 9691650158, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika Strony zwany dalej „Usługodawcą”.
Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem: 
poczty e-mail: aleksandra@drplan.ai 
telefonicznie: +48603775731
Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 01.09.2023 r. 
Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: 
platforma do tworzenia planów leczenia ,łącząca pacjentów,lekarzy i właścicieli klinik dentystycznych i medycznych. 
Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy bezpłatne usługi: 
publikacji komentarzy;
subskrypcji newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi); 

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać: 
urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym, 
przeglądarkę internetową, 
jeśli będziesz chciał zapisać się do newslettera będziesz musiał dysponować adresem e-mail,
jeśli będziesz chciał skorzystać z konsultacji on-line będziesz musiał dysponować adresem e-mail oraz jednym z programów, umożliwiających udział w konsultacjach tj.  Google Meet. Programy powinny zaktualizowane do najnowszej wersji.  
Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym. 

Art. 4 [Komentarze]

Na Stronie możesz publikować komentarze. 
Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny. 

Art. 5 [Newsletter]

Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail. 

Zrezygnować z newslettera możesz w każdej chwili korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą. 

Art. 6 [Konsultacje on-line]

Rezerwacja konsultacji bezpłatnej. 
W celu rezerwacji terminu musisz: 
wypełnić formularz rejestracyjny na Stronie. Dane, które w nim podasz powinny odpowiadać prawdzie i być aktualne. 
Po przesłaniu formularza otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji. 
Odwołanie rezerwacji 
Z rezerwacji możesz zrezygnować w każdym czasie, telefonicznie lub e-mailowo. 
Rezygnacja jest bezpłatna. 
[Konsultacje on-line] Konsultacje prowadzone są przy użyciu programów: Google meet. 
Konsultacje trwają 30 minut. 
Najpóźniej na 15 minut przed zarezerwowanym terminem otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do spotkania. W razie jakichkolwiek problemów z połączeniem, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym działaniem wybranego przez Ciebie programu oraz inne problemy techniczne po Twojej stronie. 

Art. 7 [Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji]

Każdej osobie korzystającej z naszych usług świadczonych za pośrednictwem Strony, przysługuje prawo wniesienia reklamacji. 
Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres: aleksandra@drplan.ai
Reklamacja powinna zawierać:
Twoje imię oraz adres e-mail, 
dokładny opis i powód reklamacji,
Twoje żądania, propozycje i wnioski. 
Odpowiedzi na reklamację udzielamy drogą mailową, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania Twojego zgłoszenia.

Art. 8 [Rozwiązywanie sporów]

Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu. 
W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa. 
Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: aleksandra@drplan.ai

Art. 9 [Ochrona danych osobowych]

Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.drplan.ai/polityka-prywatnosci

Zgoda na pliki cookie

Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i wsparcia naszych działań marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.